Yang Mulia Dalai Lama ke-14 dan
Yang Mulia Karmapa ke-16,
selama awal tahun pengasingan di India.